LMK er en landsdekkende organisasjon med over 150 medlemsklubber, for å bli medlem i forbundet må man melde seg inn i en av de tilsluttede klubbene. Det er klubbene som betaler medlemskontingenten for sine medlemmer.

 

Forbundets vedtektsfestede formål er:

LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. 
LMK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. 


Ved å være medlem av en tilsluttet klubb er man med på å sikre rammebetingelsene for den kjøretøy historiske bevegelsen.

Våre medlemsklubber finner du her.

Fordeler ved medlemsskap i LMK:
- Støtter arbeidet med å sikre vern gjennom bruk
- Rabatt på skiltsøknader
- Rådgivning ovenfor veimyndighetene
- Tilgang til LMKs kontaktnett for teknisk bistand
- Mulighet til å tegne LMK forsikring hos IF
- Gratis tilgang til modulene i StyreWeb
- Tilbud på trykk hos Land Trykkeri
- Tilbud på øvrige forsikringer gjennom IF
- Advokatbistand


LMK er tilsluttet flere store organisasjoner innenfor både samferdsel og kultur i Norge og internasjonalt.
- FIVA
- Opplysningsrådet for Veitrafikken
- Motorsport Norge
- Frivillighet Norge
- Kulturvernforbundet