LMK er en landsdekkende organisasjon med over 150 medlemsklubber, for å bli medlem i forbundet må man melde seg inn i en av de tilsluttede klubbene. Det er klubbene som betaler medlemskontingenten for sine medlemmer.

"Klubber og foreninger med virksomhet som LMK, kan oppnå medlemskap i forbundet under forutsetning at de har:
vedtekter i tråd med LMKs formål, vedtatt av et årsmøte valgt styre og revisor
årsberetning, revidert regnskap og protokoll fra avholdt årsmøte
medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetning."

Søknad om medlemskap sendes til post@lmk.no

Forbundets vedtektsfestede formål er:

LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser.
LMK skal i en kulturbevarende ånd fremme samarbeid og enhetlig holdning i saker av motorhistorisk interesse. 
LMK skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. 


Ved å være medlem av en tilsluttet klubb er man med på å sikre rammebetingelsene for den kjøretøy historiske bevegelsen.

Våre medlemsklubber finner du her.

Fordeler ved medlemsskap i LMK:


- Støtter arbeidet med å sikre vern gjennom bruk
- Rabatt på skiltsøknader
- Rådgivning ovenfor veimyndighetene
- Tilgang til LMKs kontaktnett for teknisk bistand
- Mulighet til å tegne LMK forsikring hos IF
- Gratis tilgang til modulene i StyreWeb
- Tilbud på trykk hos Land Trykkeri
- Tilbud på øvrige forsikringer gjennom IF
- Advokatbistand
- Jobber for at det fortsatt skal eksistere et etanolfritt bensinalternativ
- Muligheter for kursstøtte gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon
- Gratis Mva-kompensasjon

 

Dette har vi fått til:

- Fritak årsavgift for veterankjøretøy

- Sikret at vi kan benytte tidsriktige skilt

- Kjøretøy produsert før 1960 og over 50 år fritatt fra periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll)

- Søke vegmyndighetene om bytte til tidsriktig skilt - LMK er anbefalings myndig

- Fem års intervaller for bevaringsverdige kjøretøy på periodisk kontroll (EU-kontroll)

- Høringsinstans for myndighetene

- En av markedets beste forsikringer for veteran kjøretøy


LMK er tilsluttet flere store organisasjoner innenfor både samferdsel og kultur i Norge og internasjonalt.
- FIVA
- Opplysningsrådet for Veitrafikken
- Motorsport Norge
- Frivillighet Norge
- Kulturvernforbundet