Her vil du finne punkter med tips som kan være til hjelp i møte med trafikkstasjonen. 
Vegdirektoratet anstrenger seg for å informere sine trafikkstasjoner om nye og endrede forskrifter i tillegg til rutiner og praksis knyttet opp til forskriftene.
Likevel er det en kjensgjerning at mange ansatte ikke får oppdatert seg på alt av endringer og nye retningslinjer. Konsekvensen er at man kan få feil informasjon og må gå med uforrettet sak.

Dette er en foreløpig oversikt, og LMK har kontinuerlig flere saker i prosess med Vegdirektoratet slik at denne oversikten oppdateres fortløpende.


Har du tips til et nytt punkt eller utvidelse/justering av et eksisterende, så kontakt LMK om dette på post@lmk.no eller på 22 41 39 00

1. Godkjent dokumentasjon ved import fra tredjepartsland

For kjøretøy som tidligere har vært registrert i annet land enn Norge skal alle deler av kjøretøyets vognkort eller dokumentasjon tilsvarende vognkort innleveres. For brukte kjøretøy som er importert før 1. juni 2004, kreves det ikke framlagt vognkort. Du må kunne dokumentere at kjøretøyet er importert før denne datoen.

Om kjøretøyet er importert etter 1. juni 2004 eller du ikke kan dokumentere at det er importert før, og det ikke er mulig å fremskaffe vognkort kan kjøretøy likevel registreres i noen tilfeller hvis det foreligger skriftlig eller elektronisk bekreftelse om rett til nyregistrering fra myndighetene i det land hvor kjøretøyet tidligere var registrert. Statens vegvesen er behjelpelig med å sende en henvendelse til utenlandske myndigheter, for å forsøke å få tak i bekreftelse om rett til nyregistrering. Dette forutsetter at du kan fremlegge noe form for dokumentasjon på at kjøretøyet tidligere har vært registrert i utlandet.


2. Oppbevaring av utenlandske vognkort

Utenlandske vognkort oppbevares i minst seks måneder i henhold til vognkortdirektivet, før de makuleres. Eier kan søke om å få tilbake originalvognkort.