Vedtekter sist revidert og godkjent i landsmøtet 22. april 2017