Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

LMK-Nytt 03-21

LMK-Nytt 03-21

LMK har innledet et samarbeid med Norsk Motor Veteran. Vi får faste sider i bladet fremover, og alle LMKs klubber vil motta bladet. LMK håper at vi kan styrke kommunikasjonen mellom LMK og våre klubbene.

Les mer
LMK-Nytt 02-21

LMK-Nytt 02-21

Historiske kjøretøy opplever en stadig større aksept, som en viktig del av vår felles kulturarv. En lang kamp synes nå å bære frukter. Pandemiens omfang gjør det vanskelig å planlegge sesongen 2021. Landsmøtet i LMK er fremdeles utsatt på ubestemt tid.

Les mer
LMK-Nytt 01-21

LMK-Nytt 01-21

Fossilbilen skal fases ut, og en bred politisk enighet synes å foreligge. Dette kan også få ringvirkninger for vår bevegelse. Tiden er inne for en verdidebatt i egen organisasjon.

Les mer
LMK-Nytt 01-21

LMK-Nytt 01-21

Fossilbilen skal fases ut, og en bred politisk enighet synes å foreligge. Dette kan også få ringvirkninger for vår bevegelse. Tiden er inne for en verdidebatt i egen organisasjon.

Les mer