Medlemsfordeler LMK:

 • Støtter arbeidet med å sikre vern gjennom bruk
 • Rabatt på skiltsøknader
 • Rådgivning ovenfor veimyndighetene
 • Tilgang til LMKs kontaktnett for teknisk bistand
 • Mulighet til å tegne LMK forsikring hos IF
 • Gratis tilgang til modulene i StyreWeb
 • Tilbud på trykk hos Land Trykkeri
 • Tilbud på øvrige forsikringer gjennom IF
 • Advokatbistand
 • Jobber for at det fortsatt skal eksistere et etanolfritt bensin alternativ
 • Muligheter for kursstøtte gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon
 • Søke gratis om Mva-kompensasjon gjennom LMK
 • Rabatt på veteranbil test hos Viking kontroll
 • Sentralt Kjøretøyregister
 • Støtter LMKs politiske arbeid - For at historiske kjøretøy også skal kunne benyttes i fremtiden