Nasjonal Motordag 2024

Nasjonal Motordag 2024

LMK har gleden av å invitere dere til å delta på Norsk Vegmuseum sitt arrangement i anledning Nasjonal motordag den 9. juni!

Les mer
LMK har bidratt i NAFs Veibok 2024

LMK har bidratt i NAFs Veibok 2024

I år har Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) gleden av å kunngjøre sitt betydelige bidrag til den nyeste utgivelsen av Veiboken fra Norges Automobil-Forbund (NAF). Foto: Jørgen Bogen, LMK.

Les mer
Kulturminnedagene 2024

Kulturminnedagene 2024

Alle kjøretøyklubber og andre lokale arrangører kan søke om støtte fra Kulturvernforbundet via deres prosjekt «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet». Prosjektet, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, deles det ut opp til 30.000 kroner til lokale arrangører av Kulturminnedagene som i større grad ønsker å inkludere barn og unge og/eller minoriteter i sine aktiviteter.

Les mer
LMK-Nytt 01-22

LMK-Nytt 01-22

22.04.22 13:07
av Stein Christian Husby

Det ligger mange tilbud og tjenester innrettet mot klubbene i LMK. Det er derfor viktig at klubbene gjør seg kjent med de mulighetene som forefinnes. Kommunikasjon og korrekt kontaktinformasjon blir derfor viktig. Husk at StyreWeb tilbys gratis til alle LMKs klubber.

Les mer
LMK-Nytt 02-21

LMK-Nytt 02-21

26.03.21 11:12
av Stein Christian Husby

Historiske kjøretøy opplever en stadig større aksept, som en viktig del av vår felles kulturarv. En lang kamp synes nå å bære frukter. Pandemiens omfang gjør det vanskelig å planlegge sesongen 2021. Landsmøtet i LMK er fremdeles utsatt på ubestemt tid.

Les mer
LMK-Nytt 11/20

LMK-Nytt 11/20

26.11.20 09:58
av Stein Christian Husby

LMK-forsikringen er unikt tilbud til deg som er tilknyttet LMK. Med snart 40 års erfaring har vi skapt et av markedets beste spesialprodukter innen forsikring. Vår samarbeidspartner IF har også nylig besluttet at museskader under vinterlagring dekkes av kaskoforsikringen.

Les mer
Brudd på smittevernbestemmelsene.

Brudd på smittevernbestemmelsene.

22.05.20 13:29
av Stein Christian Husby

Kjøretøymiljøet er sulteforet på aktiviteter og sosialt samkvem etter en hittil rasert treffsesong hvor alle arrangementer er avlyst. Likevel er det viktig at vi holder ut slik at vi holder utviklingen av videre smitte på et lavest mulig nivå. AMCAR har skrevet en artikkel, som LMK synes det er viktig at alle gjøres kjent med.

Les mer
LMK-Nytt 2/20

LMK-Nytt 2/20

16.03.20 10:19
av Stein Christian Husby

Coronaviruset skaper store utfordringer for 2020-sesongen. Ingen vet hvordan den videre utviklingen vil bli, og en rekke LMK-klubber avlyser nå sine arrangementer. Også Administrasjonen i LMK drifter sine oppgaver hjemmefra i håp om å bremse utviklingen av Covid-19.

Les mer
LMK-Nytt 1/20

LMK-Nytt 1/20

20.02.20 10:53
av Stein Christian Husby

Under Temakonferansen i januar 2020 var forsamlingen klar på at den enkelte har et personlig ansvar for tilstanden på eget kjøretøy. LMK jobber nå med en landsdekkende frivillig veteransjekk slik at vi kan holde våre kjøretøyer i god stand selv etter at kravet om EU-kontroll har bortfalt.

Les mer
LMK-Nytt 8/19

LMK-Nytt 8/19

10.12.19 11:51
av Stein Christian Husby

Styret i LMK fremmer forslag om at medlemskontingenten til klubbene settes ned for 2020. LMK-forsikringen viser så gode resultater at det p.t ikke foreligger et behov for at denne holdes på dagens nivå. Dette forutsetter at klubbene fortsetter det gode arbeidet med å tegne nye forsikringer.

Les mer
LMK-Nytt 6/2019

LMK-Nytt 6/2019

21.10.19 16:13
av Stein Christian Husby

LMK stiller på Oslo Motorshow også i år. Styret og Administrasjonen vil være til stede. Nå har du også muligheten til å abonnere direkte på nyhetsbrevene fra LMK, slik at du holdes løpende orientert omkring hva som skjer i LMK og politisk rundt fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy.

Les mer
LMK-Nytt 3/19

LMK-Nytt 3/19

29.05.19 16:53
av Stein Christian Husby

Motorkonvoien og Motortreffet nærmer seg med stormskritt. Nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon omkring arrangementet, som tar sikte på å bli tidenes motorarrangement på norsk jord. Vi håper at flest mulig av dere allerede har satt av tid til dette i kalenderen.

Les mer
LMK-Nytt 2/19

LMK-Nytt 2/19

17.04.19 13:57
av Stein Christian Husby

Sesongen 2019 er godt i gang. Mye positivt som skjer og planlegges i LMK og klubbene. Motorkonvoien og Motortreffet er blant årets høydepunkter. Gratis LMK-forsikring fra IF er også et positivt tilskudd til dem som ikke allerede har forsikringene sine hos LMK /IF.

Les mer
LMK-Nytt 9/18

LMK-Nytt 9/18

03.09.18 12:16
av Stein Christian Husby

Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene. Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Les mer