FIVA er en internasjonal organisasjon som består av 85 forbund og klubber i 62 nasjoner, og har tilsammen 1.500.000 medlemmer. FIVA arbeider for tilrettelegging av den motorhistoriske hobby på internasjonalt plan. Det drives politisk arbeid og utstrakt lobbyvirksomhet for å påvirke internasjonal lovgivning, reguleringer og EU-direktiver for å bidra til at motorhistoriske kjøretøy
tilgodeses med flest mulig unntak. 
Disse argumentasjoner og resultater bruker LMK ovenfor myndighetene for å bedre forholdene for deg som entusiast. 
For Norge spesielt er det allerede oppnådd resultater i form av unntak i det norske lovverket som du som eier av et motorhistorisk kjøretøy i dag nyter godt av. 

Klubbene har på landsmøtene gitt LMK beskjed om å være aktiv i det internasjonale arbeidet siden mange EU-direktiv er av vesentlig betydning for det enkelte medlem. LMK deltar derfor i FIVAs arbeid. 

Dersom du eller andre i klubben skal delta i FIVAs internasjonale løp og arrangementer der det kreves FIVA-pass, så er det viktig å huske på at det er LMK som sender ut søknadspapirer og står for utstedelsen av passet. Saksbehandlingen kan ta noe tid pga. besiktigelse og godkjenning, så vær ute i god tid. Det er også verdt å merke seg at mange mener at et FIVA Pass øker kjøretøyets status.


Kontakt LMKs kontor for å komme i kontakt med den til enhver tid ansvarlige for FIVA Pass i Norge.