Arendalsuka - Et sted for nettverksbygging

Arendalsuka - Et sted for nettverksbygging

Publisert av Jørgen Bogen den 23.08.23. Oppdatert 06.01.24.

Forbundet valgte i år igjen å delta på Arendals-uka, selve arrangementet er et av Norges største arenaer for nettverksbygging. LMK har i en lengre tid vært i tenkeboksen om en retur i år var verdt både tid og midler for ikke bare forbundet, men bevegelsen som helhet. Etter mye overveiing landet vi på at vi skulle gi Arendal et nytt forsøk i år igjen. Kort sagt kan det sies at LMK aldri har hatt et mer vellykket arrangement når det kommer til kontakt knytting og synlighet, Arendal leverte med andre ord godt for oss snakkesalige og imøtekommende.

På mandagen deltok vi på Kulturvernforbundets stand hvor vi fikk snakket med mange forbipasserende som lurte på vårt arbeid med å bevare den norske kjøretøyarven. Mange var ikke klar over at det historiske kjøretøy miljøet er organisert i et forbund, men var svært positive til at vi viste oss i Arendal. Utover kvelden ble det mingling og offisiell åpning av samferdsels-teltet, dette ble en stor suksess og det kan meldes at Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har gjort en utrolig jobb for å trekke inn samferdsels-sektoren til teltet. Det var mange spennende foredrag hos OFV i år, alt ifra bompenger og bærekraft til vedlikehold på fylkesveiene. Vi fikk møte flere av organisasjonene som i år var deltakere i samferdsels-teltet, Drivkraft Norge (Norsk petroleums institutt), Miljøorganisasjonen ZERO, Trygg Trafikk Agder og Statens Vegvesen. I tillegg fikk vi snakket med stortingspolitikerne Morten Stordalen (FrP) og Erlend Larsen (H) som begge er engasjert i Transport og kommunikasjons-komiteen på Stortinget.

Norges Museums forbund arrangerte et foredrag med debatt om rullende kulturarv, men med hovedfokus på de 7 museumsjernbanene i Norge. LMK deltok som tilskuer og fikk muligheten til å snakke med et par av museumsdirektørene etter endt debatt. Vi var enige om at vi møter mange av de samme utfordringene og at et mulig samarbeid kunne vært interessant. Vi fikk også snakket med Silje Hemdal (FrP) som sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, hun var super interessert i å ta et møte for å høre mer om vårt arbeid og hva som engasjerer oss.

Forbundets kommunikasjonssjef deltok på hagefest/nettverksbygging arrangert av Geelmuyden Kiese, hvor undertegnede fikk møte Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens Vegvesen. Her ble det avtalt at LMK og vegdirektøren skulle ha et møte for å snakke om vårt bevarende arbeid og vegvesenets historiske museum på Hunderfossen.

LMK deltok også på en uformell samling av alle drivstoff leverandører/produsenter hvor vi fikk ytret utfordringene med E10 til de fremmøtte som var blant annet Esso, St1/Shell og Circle K. Vi avtalte at vi skulle ha oppfølgende møter med både St1/Shell og Esso for å se på løsninger med tanke på E10.

Vi fikk også muligheten til å snakke med flere av de politiske partiene som hadde stand under Arendals-uka, mange var ikke klar over utfordringene ved lovendringer og begrensninger av hensyn til klima. For hvis den nåværende utviklingen fortsetter uten en bevisstgjøring av historiske kjøretøy vil våre skatter havne som stillestående objekter på museum. Dette vil verken gagne miljø eller kultur hvis man ser på  de utfordringene vi har i dag med elektrifisering.

Avslutningsvis kan det nevnes at Arendals-uka 2023 var en suksess for LMK, vi kommer ikke til å gi opp arbeidet for den norske kjøretøy hobbyen.

«PS: Vi skal delta til neste år også så vi tar derfor kontakt ut mot medlemsmassen for å høre om noen har en leilighet eller et hus forbundet kan leie under Arendals-uka i sentrum fra søndag til fredag 2024. Ta kontakt med oss på post@lmk.no»