Dette ser LMK på som problematisk ved E10

Dette ser LMK på som problematisk ved E10

Publisert av Jørgen Bogen den 24.07.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK har jobbet med drivstoff-problematikken i over 10 år både lokalt og internasjonalt, i dette arbeidet har 95 oktan med 5% etanol vært et svært hett tema. LMK har i disse årene alltid hatt medlemmenes interesser i fokus, hvor vern gjennom bruk har stått sentralt i arbeidet ovenfor myndighetene.


95 oktan E10 er den nye standard bensinen innført av bransjen i Norge, drivstoffet erstatter den gamle standarden E5 som hadde inntil 5% bioetanol i produktet. Flere land i Europa har allerede innført denne standarden til stor fortvilelse blant flere veterankjøretøy-eiere internasjonalt. Med ny standard blir det inntil 10% etanol i produktet (altså en dobling). Det er svært lite informasjon rundt utfordringene vi med veterankjøretøy møter, LMK prøver derfor å dele ut informasjon til medlemmene om hva man må være obs på i møte med den nye drivstoffkvaliteten.

Det viktige å merke seg i saken er at skadene ikke skjer umiddelbart, etanolen vil skape slitasje over en lengre tidsperiode helt uavhengig fra kjøretøy til kjøretøy. Det vil derfor kunne gå fint å fylle 95 oktan på veterankjøretøyet dersom det ikke finnes andre alternativer. Men dersom man kun fyller 95 oktan vil man på sikt kunne oppleve problemer med gummi slanger, korrosjon og økt slitasje på drivstoffsystemet. Det vil bli behov for hyppigere vedlikehold og tilsyn av kjøretøyets tilstand. Som følge av dette kan det oppstå en økning i antall motorbranner og trafikkfarlige situasjoner.


Konsekvenser
- Etanolen skaper ikke like mye energi som tradisjonelt drivstoff, det vil derfor bli et økt forbruk
- Etanol tiltrekker seg vann, som igjen vil kunne skape korrosjon i drivstoffsystemet på kjøretøyet ved lagring
- Etanolen gjør at gummi slanger tørker og sprekker, som gjør at det blir et økt behov for utskiftning
- Økt fare for motorbrann, som følge av økt slitasje på drivstoffsystemet
- E10 bidrar ikke til en god sirkulær økonomi
- Etanol vil i ytterste konsekvens fremprovosere unødvendige trafikkfarlige situasjoner


LMK får mange henvendelser fra medlemmer som mener å ha brukt E10 uten problemer, derimot så er E10 som tidligere nevnt et produkt som skader kjøretøyet over tid. Det vil derfor ikke være noen som sitter på langvarig kompetanse rundt E10 før det har gått noen år. Det er viktig å merke seg at bransjen selv ikke kan anbefale E10 på veterankjøretøy. Det kan også nevnes at E10 i USA ikke har samme kvalitetsstandard som produktet her i Norge, noe som gjør det vanskelig å sammenligne.


Samtidig så må vi som bevegelse berømme drivstoff leverandørene med Drivkraft Norge i spissen for deres ærlighet og åpenhet i saken. LMK ble invitert til Drivkraft Norge for å få informasjon rundt det nye standardproduktet, hvor vi har blitt tatt godt i mot og har fått løftet flere problemstillinger. Bransjen har vært svært imøtekommende og forståelsesfulle ovenfor LMK.


Løsninger slik LMK ser det
- Det jobbes for en ordning slik at det finnes en type sikrings kvalitet, som er tilgjengelig og ikke skaper unødig ulempe for bransjen
- 98 oktan består som et etanolfritt alternativ
- Bevegelsen omfavner 98 som sitt produkt og benytter dette aktivt