HUSK Å SØKE OM MOMSKOMPENSASJON.

HUSK Å SØKE OM MOMSKOMPENSASJON.

Publisert av Stein Christian Husby den 19.05.22.

Vedlagt finner dere søknadsskjema for søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2021.

 

LMK forestår hele søknadsprosessen og vi dekker alle eksterne revisjonskostnader, og tar ikke gebyr for dette. Det eneste klubben må gjøre er å sende inn regnskapet for 2021, underskrevet at kasserer og valgt revisor, samt fylle ut søknadsskjemaet.  Send alt til post@lmk.no innen søknadsfristen 17. juni 2022.

 

Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Som tidligere år vil LMK bekrefte mottaket av søknaden. Hvis klubben ikke mottar en slik bekreftelse, må klubben selv ta kontakt med administrasjonen om dette.

Les mer om ordningen her: Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift

Søknadsskjema2022.docx