Husk fristen 18. juni 2021 på mva-kompensasjon.

Husk fristen 18. juni 2021 på mva-kompensasjon.

Publisert av Stein Christian Husby den 09.06.21.

Hei alle sammen

 

Da er det igjen tid for å søke om refusjon av mva for regnskapsåret 2020. LMK regnes som sentralledd i denne prosessen, og vi søker for alle våre underledd (klubbene).

Vi håper at mange av klubbene benytter seg av denne muligheten som er rettet inn mot frivillige organisasjoner og lag. Her ligger en betydelig inntektskilde for klubbene. Som LMK klubb forestår vi hele denne søknadsprosessen, vi tar ingen gebyrer og dekker alle eksterne revisjonskostnader. Det eneste klubben trenger å gjøre er og sende inn fjorårets regnskap underskrevet av klubbens kasserere og valgte revisor og fylle ut vedlagte skjema. Alt sammen sendes til post@lmk.no   

 

Søknadsfrist 18. juni 2021.

Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Som tidligere år vil LMK bekrefte at søknaden er mottatt. Hvis klubben ikke mottar en slik bekreftelse må klubben selv ta kontakt med administrasjonen i LMK om dette.

 

Mer info om ordningen finnes her: Om momskompensasjon generell ordning - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)

 

Er det noen spørsmål vedrørende ordningen, kontakt LMK på post@lmk.no

Søknadsskjema mva 2020.docx