Kjøretøyhistorisk konferanse 2024 - med stor glede

Kjøretøyhistorisk konferanse 2024 - med stor glede

 

Med stort engasjement ble det avholdt Kjøretøyhistorisk konferanse 2024 lørdag 9. mars. Med enorm interesse og mange påmeldinger i flere uker i forkant, viser dette at miljøet var modent for et nytt konsept i LMK-sammenheng.

LMK har i mange år hatt samarbeidspartnere og tilknytninger innen både samferdsel og kulturarvsektorene. Dette året ønsket vi at medlemmene våre kunne lære noe av disse forbindelsene. Gjennom et faglig program med hovedfokus på kjøretøyhistorie, drivstoff, statistikk og tilskudd, håper vi at mange medlemmer opplevde et godt kunnskapspåfyll. Konferansier Petter Schjerven gjorde en fantastisk innsats for å skape en uforglemmelig opplevelse, gjennom mange morsomme innslag og underholdende bidrag.

Konferansen ble åpnet av Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Hun uttrykte et stort engasjement for norsk kjøretøyhistorie, trafikksikkerhet, digitalisering og samarbeid. Det var veldig hyggelig at Vegdirektøren prioriterte å komme til oss.

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen deltok på konferansen for å informere oss om utviklingen. Det ble informert om at Kulturminnefondet har opplevd en halvering i antall søknader siden tilskuddsordningen "rullende og bevegelige kulturminner" ble introdusert i 2021. Den gang var det 120 søknader, mens tallet nådde ned til 48 i fjor. Dette er bekymringsfullt hvis tilskuddsordningen skal opprettholdes. Derfor oppfordres alle som har et prosjekt eller er usikre på om de kan søke støtte, om å kontakte Kulturminnefondet. De kan bistå med oppklaringer før man velger å søke støtte. Det er også viktig å merke seg at Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende, så det er ingen grunn til å vente med å søke. Spre gjerne ordet for å støtte opprettholdelsen av denne viktige støtteordningen.

Vi hadde gleden av å få besøk fra Drivkraft Norge, med administrerende direktør Kristin Bremer Nebben, som informerte oss om organisasjonen, innføringen av E10 og utviklingen i drivstoffmarkedet. Hele 16 land i Europa hadde allerede innført E10 før Norge kom på banen i 2023. E10 har 1,7% mindre energi enn E5, men inneholder samtidig dobbelt så mye fornybar etanol. For eiere av veterankjøretøy, båter og fly har E10 blitt en utfordring. Samtidig fikk vi opplyst at antallet kjøretøy som ikke kan bruke E10, utgjør nærmere 10% av bensinbilparken. Dette vil ikke påvirke kjøretøy nyere enn 2011 og de fleste etter år 2000, men det er viktig å sjekke i manualen/instruksjonsboken eller kontakte billeverandøren for å være sikker.

Det er også verdt å nevne at salget av 98 oktan drivstoff har økt fra gjennomsnittlig 2% til 5% av det totale bensinsalget. Dette kan tilskrives det målrettede fokuset fra kjøretøyorganisasjonene.

Fagsjef Jän Tagt fra det svenske Motorhistoriske forbundet MHRF deltok for å belyse det nære samarbeidet mellom LMK og MHRF, samt den betydningsfulle internasjonale innsatsen i FIVA. Vi fikk også innsikt i de svenske forholdene rundt ELV-direktivet (End of Life Vehicles) og hvorfor dette utgjør et stort problem i vårt naboland.

 

Generalsekretær i LMK, Stein Christian Husby, hadde også flere innslag som berørte temaer som drivstoff, eksport-import og LMKs virksomhet. Vi vil gå nærmere inn på disse aspektene senere.

Som rådsmedlem i Opplysningsrådet for Veitrafikken har LMK tilgang til omfattende mengde kjøretøystatistikker og kontaktflater inn i samferdselssektoren. Det virket som at direktør Øivind Solberg Thorsen's deltakelse på konferansen for å informere om deres arbeid og presentere relevante statistikker ble svært positivt mottatt. Engasjerte klubbmedlemmer stilte mange gode spørsmål, og det ser ut til at informasjonen som ble delt, var verdifull for konferansedeltakerne.

LMK har kun fått gode tilbakemeldinger etter endt konferanse, og vi sikter til å gjennomføre tilsvarende i 2026.

 

"Bilder kan benyttes ved kreditering: Foto: Jørgen Bogen, LMK"