Kjøretøyhistorisk konferanse 2024

Kjøretøyhistorisk konferanse 2024

Kjøretøyhistorisk konferanse 2024

Hvert annet år arrangerer LMK en temakonferanse, men årets arrangement vil skille seg ut fra de tidligere konferansene. Tidligere har fokuset vært primært rettet mot interne organisasjonsaspekter. I år ønsker vi imidlertid å rette oppmerksomheten ut i verden, med mål om å tiltrekke oss samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom samarbeid med flere unike organisasjoner, slik som Kulturminnefondet, Drivkraft Norge, Motorhistoriska Riksforbundet og Opplysningsrådet for Veitrafikken, håper vi å skape engasjement for bevaring av motorhistoriske verdier.

Program:


Dato: 09.03.2024

Sted: Håndverkeren Konferanselokaler, Rosenkrantz' gate 7, 0159 OSLO


09:00 - 10:00 Innsjekk - kaffe og mingling
10:00 - 10:30 Oppstart av konferansen
10:30 - 11:15 Kulturminnefondet - Tilskudd rullende kulturarv
11:15 - 12:00 Drivkraft Norge - E10
12:00 - 12:15 Pause
12:15 - 13:00 MHRF - Internasjonalt arbeid
13:00 - 14:00 Lunsj
14:00 - 15:00 Generalsekretær Stein Christian
15:00 - 15:45 Opplysningsrådet for veitrafikken
16:00 Kjøretøyhistorisk konferanse er over
17:00 Eldar Vågan underholdning
17:30 Festmiddag

Reise & Overnatting:

LMK har forhandlet frem en gunstig avtale med Hotell Bondeheimen for overnatting. Hotellet ligger i umiddelbar nærhet til Håndverkeren konferanselokaler. Ved påmelding som deltaker vil du motta en rabattkode for en enklere bestillingsprosess. Det er viktig å merke seg at LMK ikke dekker reisekostnader til konferansen.

Påmelding:

Påmelding gjøres ved å følge denne linken: Kjøretøyhistorisk konferanse 2024