LMK deltok på OFV Frokostmøte

LMK deltok på OFV Frokostmøte

Publisert av Jørgen Bogen den 23.03.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK var i dag representert med Stein Christian og Jørgen på OFVs frokostmøte, temaet for møtet var å få en oppdatering om utviklingen av kostnadene ved bilhold i 2023. OFV har fremlagt en rapport som viser eksempler på kostnader ved bilhold i 2023. Opplysningsrådet har hvert år siden 1977 utgitt "kostnader ved bilhold - eksempler på beregning". Gjennom den har OFV synliggjort og presentert viktige endringer og utviklingstrender knyttet til bilholdskostnader. Fra starten av var det kun bensinbiler det handlet om, så kom dieselbilen med, og siden har de fulgt utviklingen inn i dagens situasjon med flere ulike teknologier.

"Dagens situasjon er preget av usikkerhet knyttet til fremtidig total kostnadsutvikling. Vi har aldri tidligere registrert en høyere total kostnadsøkning ved bilhold fra et år til et annet. Alt i alt har bilholdet blitt mye dyrere, uavhengig av drivlinje og bilens prisklasse. En høy stigning av KPI totalindeks, store prisøkninger på nye personbiler, høye drivstoffpriser, økte rentekostnader og annet har bidratt til den sterke økningen" Opplysningsrådet for Veitrafikken

LMK ser på den økonomiske utviklingen som bekymrende, de siste eksemplene fra rapporten til OFV viser at kostnadene ved bilhold har vokst betraktelig den siste tiden. Vi som bedriver med gamle veteranbiler er av liten grad påvirket av de fleste måleparameterene som OFV bruker i rapporten. Vår bevegelse blir ikke påvirket av nedgangen i nyprisverdi, vi har heller på vår side en økning når det kommer til kjøretøyets annenhåndsverdi. Vi er derimot direkte berørt av økte drivstoffpriser og bompenger. Det ble også informert om at den gjennomsnittlige prisen på dekk har økt med 16%. Dette er en utvikling som rammer hele den norske samferdselssektoren.

Veterankjøretøy er på en annen side mer stabile når det kommer til bruk, vedlikehold og utgifter. Ja det kan alltids dukke opp uforutsette kostnader med et kjøretøy. Men et veterankjøretøy er generelt mer stabilt da de ikke besitter den nyeste moderne teknologi, tunge batterier, og er laget av materialer som er vanskeligere å fremskaffe. Dette gjør det mer utfordrende å reparere de moderne kjøretøyene kontra våre historiske.

Forsikringskostnadene med veterankjøretøy er også mikroskopisk i forhold til mer moderne biler, så dette er verdt å merke seg. Dersom man også ser på sirkulær økonomien er det å ta vare på et kjøretøy over mange år mer bærekraftig, fremfor å kjøpe nytt hvert annen år. I samtale med en bilselger på vei inn i møtet fikk vi en god diskusjon rundt el-bilen og hvilke spesifikasjoner denne besitter, vi ble da også fortalt at produsenten regnet med at levetiden på deres elbil var 15-20 år. Spør du oss så er det klart at det å ivareta et gammelt kjøretøy er mye mer "sirkulær økonomisk" riktig fremfor det vanvittige fokuset på produksjon av nye biler. 

 

LMK kommer til å følge opp utviklingen og samarbeide med likesinnede organisasjoner for å sikre våre medlemmers interesser.