LMK finner Fremskrittspartiets nye veterankjøretøy

LMK finner Fremskrittspartiets nye veterankjøretøy

Publisert av Jørgen Bogen den 18.04.24.

LMKs DETEKTIVER FINNER FREMSKRITTSPARTIETS NYE VETERANBILER.

 

Representantsforslaget fra FrP til Stortinget ønsker at aldersgrensen for veteranbiler senkes fra 30 til 20 år. Forslaget får tilslutning fra deler av bilhobbymiljøet, hvor mange sikkert ser kortsiktige gevinster for en gammel bruksbil som plutselig blir veldig billig å eie.

LMK ønsker derimot at 30-års regelen består, og stiller seg derfor sammen med det internasjonale miljøet i FIVA. En utvanning av veteranbegrepet kan lett ramme hele miljøet, hvor skader og ulykker hos gamle bruksbiler ødelegger for forsiktige veterankjøretøyeiere.

LMK har derfor engasjert «ekspertisen» innenfor internasjonal politietterforskning. I all hemmelighet har superintendent Smith og hans makker inspector Wesson fra Scotland Yard ankommet Oslo for å avdekke omfanget av FrPs nye veteranbiler.

Med full diskresjon iført alminnelig sportstøy for å påkalle minst mulig oppmerksomhet, fikk Smith og Wesson følgende oppdragsbeskrivelse fra generalsekretæren i LMK; «Finn flest mulig biler mellom 20 og 30 år gamle som er gateparkert i Oslo sentrum. Dere har 2 timer på oppgaven».

Smith og Wesson gjorde imidlertid en rekke alarmerende funn. Som hjelpemiddel hadde de moteriktige mobiltelefoner og søkte opp bilene på vegvesen.no. Dette for å vite med 100% at vi snakker om biler mellom 20 og 30 år. Imidlertid var funnene store. Det var også svært mange objekter som viste seg å mangle et år eller to…..Disse er derfor like om hjørnet dersom FrP får det slik de ønsker……

Ingen av de mulige nye veteranbilene syntes å være i god stand. Smith og Wesson kan rapportere om  betydelige rustangrep, bulker, stor slitasje og de bar preg av dårlig vedlikehold. Flere biler hadde åpenbart mye rust på bremseskivene, noe som tilsier alvorlig mangel ved EU-kontroll.

Smith og Wessons Norgesbesøk har derimot understøttet LMKs verste antakelser omkring hvilken gruppe som kanskje snart kan smykke seg med tittelen veteranbil. For det respekterte veterankjøretøymiljøet vil dette lett kunne eliminere nødvendige rammebetingelser for en hel bevegelse.

Endringsforslaget fra Frp innebærer at 158.831 registrerte personbiler med ett blir veteranbiler. Disse vil få avgiftslettelser – penger som kunne vært langt mer fornuftig anvendt dersom Stortinget ønsker å støtte vernet av vår rullende kulturarv.

Derfor henstiller LMK at nettopp DU svarer opp dette til Stortinget og bidrar til at fremtiden til norske veterankjøretøy sikres gjennom en ansvarlig politikk. 30-års grensen bør bli stående! Forsidebilde: Kristin Risø, LMK

Her er linken; Stortinget si din mening

 

Her er LMKs innspill; LMK innspill

 

Her er forslaget fra FrP; Forslag FrP

dok8-202324-126s.pdf
LMK - høringsinnspill 126 S.pdf