LMK i Møte med Drivkraft Norge

LMK i Møte med Drivkraft Norge

Publisert av Jørgen Bogen den 21.03.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK har i dag vært i møte med Drivkraft Norge vedrørende utfasingen av E5 og innføringen av E10 i Norge, LMK har fått uttrykket bekymring rundt økt innblanding av etanol i 95 oktan fra 5% til 10% (E10).Vi opplevde å bli tatt godt imot og fikk gode diskusjoner rundt drivstoffkvalitet og spesielt hvilke utfordringer dette har for historiske veterankjøretøy, vi følte også at Drivkraft Norge anerkjente utfordringer med E10 og veterankjøretøy.

LMK har fått informasjon om at utrullingen starter fra våren 2023 og 95 oktan E10 vil være det nye hovedproduktet fremover. Det er per i dag 16 europeiske land som benytter (E10). Drivkraft Norge informerte også om at 98 oktan (E5) vil fortsatt være uten etanol, men at det teoretisk sett vil være mulig for produsenter å tilsette inntil 5% etanol. Derimot var Drivkraft Norge klare på at det vil bli godt informert om fra produsenter dersom de innfører bruk av etanol i 98 oktan. Veteranbil-entusiaster kan derfor fortsatt bruke 98 oktan uten fare for etanol enn så lenge. 

98 Oktan (E5) står i dag for 2% av alt salg når det kommer til bensin. LMK håper derfor at med økt fokus blant medlemmer vil vi vise at brukergruppen på 98 Oktan vil kunne bli større når man faser ut 95 Oktan (E5) i løpet av Våren 2023.

 

LMK vil takke Drivkraft Norge for et hyggelig møte og oppfordre medlemmer til å benytte 98 Oktan E5 for å sikre videre tilgang til et produkt som per i dag er etanolfritt og fungerer godt i historiske kjøretøy.