LMK søker historisk litteratur til arkivet

LMK søker historisk litteratur til arkivet

Publisert av Jørgen Bogen den 08.05.23. Oppdatert 06.01.24.

LMK jobber for å bevare norsk kjøretøy historie 

LMK er til daglig i kontakt med medlemmer som har enten, skilt, teknisk eller historiske spørsmål. Gjennom en lengre periode har forbundet lent seg på lånte bøker om kjøretøy historie. Vi ser nå at gjennom økt etterspørsel og samarbeid med SVV så er vi nødt til å sikre oss dokumentasjon som gjør oss bedre i stand til å takle henvendelsene som kommer, samt gi mer korrekte og utfyllende svar.

Vi går derfor nå litt mer aktivt til verks og etterspør bøker av historisk verdi til LMKs arkiv. Vi er hovedsakelig på jakt etter å overta/låne litteratur, men kan også være interessert i å kjøpe. Alt som blir donert eller gitt til oss vil bli trygt lagret og bli brukt i vårt arbeid slik at det kan komme til nytte for fellesskapet.

LMK er hovedsakelig på jakt etter disse verkene:

  • Hvem eier bilen - Alle årganger
  • Bilkalenderen - Alle årganger
  • Eldre tekniske bøker om diverse kjøretøy
  • Øvrig kjøretøy historie

LMK har begrenset med plass og forbeholder seg retten til å kun ta imot det som er mest relevant av litteratur

Kontakt oss på post@lmk.no eller 46 78 12 19

(Bilde er av arkivet til LMK i Øvre Slottsgate 2B)