LMK svarer ut FrPs veterankjøretøy forslag 126 S

LMK svarer ut FrPs veterankjøretøy forslag 126 S

Publisert av Stein Christian Husby den 16.04.24. Oppdatert 04.05.24.

Det har kommet et representantforslag fra Fremskrittspartiet knyttet til regelverk forbundet med veterankjøretøy. Det er mye positivt i forslaget, men det er trist at forslaget ikke synes å være vurdert sammen med fagmiljøet omkring veterankjøretøy. LMK ser imidlertid risikoen ved en utvanning av internasjonalt innarbeidede definisjoner hvor nyere bruksbiler forsøkes innlemmet som veterankjøretøy og en del av den rullende kulturarven.

 

Mye av de fordelene veterankjøretøy i Norge nyter godt av er knyttet til lempninger på teknisk regelverk, gunstige forsikringsordninger og avgiftreduksjoner. Dette er igjen mulig fordi bevegelsen har lav bruksfrekvens, godt vedlikehold og nærmest ikke involvert i alvorlige personskader.

 

Det blir derfor viktig å verne om den gruppen vi representerer, og et nærmest frislipp av kjøretøy ned mot 20 år inn i vår bevegelse, anses som lite klokt dersom vi ønsker å verne om bevegelsens interesser fremover. Gruppen blir mindre homogen og interessene spriker – fra billige og snart utrangerte bruksbiler til museumsgjenstander.

 

LMK, som norsk representant for FIVA, ønsker å være på linje med det internasjonale fagmiljøet hva gjelder definisjoner og praksis. At bilhobbyen uten reguleringer automatisk blir en del av den rullende kulturarven, vil lett kunne få ringvirkninger som kan føre til en kollektiv avstraffelse dersom alle begrensninger oppheves. Vi har sagt det før at ikke alle kjøretøygrupper kan kreve lik behandling og at alder ikke skal være enerådende i forhold til regelverk og praksis. Nedsiden kan lett bli stor.

 

LMK støtter derimot en lovpålagt innføring av en etanolfri sikringskvalitet, men en slik ordning vil kunne kreve subsidier og tilskuddsordninger for drivstoffbransjen. Det er derfor viktig at problemstillingen løftes opp på et politisk nivå.

 

ELV-debatten raser fortsatt, men igjen vil LMK minne om at denne ikke vil få virkning for motorhistoriske kjøretøy. Eksemplene som trekkes frem faller derimot på sin egen urimelighet.

 

Les mer om forslaget fra Fremskrittspartiet og samtidig hvordan LMK stiller seg til de ulike forslagene.

 

Foto: Stortinget

dok8-202324-126s.pdf
LMK - høringsinnspill 126 S.pdf