LMK-Nytt 5/19

LMK-Nytt 5/19

Publisert av Stein Christian Husby den 20.08.19. Oppdatert 06.01.24.

Fremdeles høysesong ute i klubbene.

Vårt klima gir korte men dertil mer konsentrerte treffsesonger. Dette kan deles inn i to bølger; fra mai til slutten av juni og fra tidlig august til midten av september. Mengden treff og arrangementer, og ikke minst ting som av naturlige årsaker kolliderer med hverandre, gjør prioriteringene vanskelige. Dette understreker at gamle kjøretøy betyr veldig mye for svært mange mennesker i Norge. I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken finnes det i overkant av 120.000 veteranbiler på skilt i Norge. Fra flere hold anslås det at antallet restaureringsobjekter og avskiltede kjøretøy gjør at dette tallet faktisk kan mangedobles. I et lite land med knappe 5 millioner innbyggere, vitner dette om at svært mange har dette som hobby og lidenskap. Alle disse bidrar på ulikt sett med å verne om vår nasjonale kulturarv hva gjelder norsk kjøretøyhistorie. Vi i LMK bruker å si at hvert enkelt kjøretøy er unikt, og også de ulike endringene og fasene et kjøretøy gjennomgår blir historisk sett interessant og bevaringsverdig.

 

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum – viktig med aktiv bruk.

LMK deltok i prosessen rundt utformingen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen. Sammen med Norsk Vegmuseum og Norsk Fjellsprengningsmuseum er det skapt noe helt unikt på Hunderfossen, som viser samspillet mellom vei, samferdsel og kjøretøy. Nettopp at dette er en del av Statens Vegvesen og statlig finansiert, er den beste aksept og anerkjennelse vår bevegelse kan få. Behovet og ønsket om et nasjonalt museum for våre kjøretøy har vært stort, særlig da Norsk Teknisk Museum av kapasitetsårsaker ikke har kunnet vie en større del av utstillingen til dette. Nå har vi fått dette museet, og nå ligger «ballen» videre hos oss som brukere. Derfor blir det ekstra viktig at vi bidrar til å skape et levende museumsmiljø gjennom bruk av dette flotte anlegget. P.t. er det bare en liten brøkdel av samlingen som har fått plass i selve museet, og brukergrunnlaget for videre utviklingsmuligheter blir derfor et felles ansvar og basert på faktiske besøkstall.

LMK ser viktigheten av at museumsanlegget også blir kjent ute i verden, og derfor er Norsk Vegmuseum et naturlig valg når vi senere i år skal avholde møte i Nordisk Motorhistorisk Forbund hvor representanter fra våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og Baltikum kommer. Vi henstiller derfor også våre klubber til å legge arrangementer og aktiviteter hit.

 

Nye regler for tidspunktet av Periodisk Kjøretøykontroll/PKK – skaper forvirring.

Det har vært flere endringer i regelverket rundt PKK de seneste årene. Særlig endringene fra 1. oktober 2016, skapte mye usikkerhet da de nye reglene for veteranbiler krever at disse får påført «bevaringsverdig» i vognkortet for å kunne ta del i de lempningene som kom. Særlig til syne kom det at intervallene ble forlenget, med følge at veteranbiler ved passerte 30 år fremstilles til PKK/EU-kontroll hvert 5. år frem til fullstendig fritak fra passerte 50 år.

Ytterligere nye regler fra 2019 gjør at tidspunktet for ny kontroll bestemmes av tidspunktet for den forrige. Gammel ordning var basert på siste nummer i kjennetegnet, som styrte måneden for kontroll. Partall eller oddetall i årsmodell/registreringsår styrte videre hvilket år bilen skulle vises. Det var også mulighet for å vise bilen inntil fire måneder før angitt kontrollmåned, og bilen måtte være godkjent senest måneden etter angitt kontrollmåned dersom man skulle unnslippe en begjæring om avregistrering. På veteranbiler kunne eier søke om ny fast kontrollmåned dersom denne f. eks falt i vinterhalvåret når bilen befant seg utilgjengelig på lager.

De nye reglene innebærer at all tidligere kunnskap og praksis bortfaller, og nytt kontrolltidspunkt styres utelukkende av tidspunktet for forrige kontroll. Dersom bilen hadde kontrolltidspunkt i år X i august, og kontrollen utføres fire måneder før, slik det fortsatt er adgang til, vil nytt kontrolltidspunkt bli endret til april om to år/eventuelt 5 år dersom bevaringsverdig. Dette er litt viktig at man er klar over da tidspunktet for kontroll varig endres. For dem med flere kjøretøy kan dette bli noe uoversiktlig, særlig da skriftlig innkalling til kontroll fra Statens Vegvesen i god tid forut ikke finner sted lenger, og kan gi ubehagelige følger som f. eks. avskilting.

LMK-Forsikringen.

Det har vært lite forsikringssnakk fra vår side den siste tiden. Samarbeidet med IF fra 2018 innebærer mange forenklinger hvor alle kjøretøy med verdi 300.000,- eller lavere tegnes direkte inn hos IF uten besiktigelse og bilder. Dette vil i praksis si 90% av alle de kjøretøyene som omhandles i LMK-porteføljen. Forenklingene viser en økt interesse for produktet, og porteføljen har aldri vært større og mer omfattende enn den er i dag.

Prisene har også blitt lavere, og samtlige kjøretøy har fått standardiserte tariffer/priser selv på de aller dyreste kjøretøyene. Prisen på ditt kjøretøy og forsikringens innhold kan derfor enkelt hentes frem på vår hjemmeside www.lmk.no.

Med ønske om en fortsatt aktiv sesong i 2019!