LMK-samarbeid med MHRF og FIVA – ikke av ny dato

LMK-samarbeid med MHRF og FIVA – ikke av ny dato

Publisert av Jørgen Bogen den 14.11.23. Oppdatert 06.01.24.

Jan Tägt i MHRF belyser «End Of Life” basert på erfaringen med svensk forvaltningspraksis.

Av generalsekretær Stein Christian Husby, LMK

Bildet viser LMKs generalsekretær Stein Christian Husby med et eget prosjekt av en 1967 Volvo Duett «Televerkare». En svært sjelden bil, som langt i fra er avfall, selv om objektet som har stått siden 1977 både krever tid og penger. LMK vil at eieren selv skal få definere hva som er avfall og ikke myndighetene. Kravet er forsvarlig inne lagring og kontroll på miljøgiftene.

 

LMK-samarbeid med MHRF og FIVA – ikke av ny dato.

LMK ønsker å stå for en balansert fremstilling her i Norge av mulige konsekvenser dersom et kommende direktiv omkring «End Of Life» skulle vedtas. LMKs søsterorganisasjon MHRF, som LMK har hatt et tett samarbeid med i over 40 år, har markert seg i mediebildet i denne saken. Mye av MHRFs engasjement munner ut av flere saker som allerede har versert i svensk rettsapparat. Dette gir grunnlag for bekymring om hvordan forvaltningen i Sverige vil kunne gripe an en mulig lovendring. En av sakene var også knyttet til eksport fra Norge, hvor LMK bisto MHRF med dokumentasjon omkring det aktuelle kjøretøyet.

Jan Tägt vil hode et foredrag omkring dette på LMKs store kjøretøyhistoriske konferanse i Oslo 9. mars 2024.

Også Norge har allerede et regelverk som kan problematisere eksport.

Debatten som raser synes ikke å være klar over at Norge allerede har et liknende regelverk knyttet til eksport av kjøretøy, men i skrivende stund foreligger ingen relevant retts- og forvaltningspraksis. LMK vil derfor følge opp at det etableres en praksis som sikrer at motorhistoriske kjøretøy ikke blir feilaktig kategorisert som avfall i fremtiden. Gjennom LMKs internasjonale forbindelser og faglige nettverk på historiske kjøretøy, vil vi være rustet til å kunne fremskaffe nødvendig dokumentasjon for at dette ikke dreier seg om avfall.

Slaget står nå i EU – FIVA blir den tyngste aktøren for å sikre vår fremtid.

Det er viktig å presisere at dette er et forslag. Ingenting er vedtatt, og den tyngste aktøren innen lobbyarbeid for den motorhistoriske kulturarven skjer nettopp gjennom FIVA. LMK er Norges offisielle og eneste representant for FIVA, og gjennom dette samarbeidet driver vi et aktivt lobbyarbeid inn mot maktens sentrum – Brüssel. Ingen er bedre rustet enn nettopp FIVA, som har den verdensledende rollen som talsperson for vår sak og blant annet samarbeider med UNESCO.

Begrepsforståelse er viktig for å kunne forstå debatten.

Vedlegger en video med MHRF hvor man ser på mulige konsekvenser dersom et slikt direktiv skulle bli innført i Sverige. Mye av diskusjonen er knyttet til hvordan man definerer ulike kjøretøy og vurderingene omkring original og uoriginal. Denne videoen belyser en del av de utfordringene som kan oppstå dersom forvaltningen får fritt leide til å vurdere på egenhånd.

Trykk her for: video med Jan Tägt i MHRF

«LMK har hevdet lenge at gamle kjøretøy er kultur og ikke bare hobby, og denne bevegelsen fortjener en likestilling med den posisjonen bygnings- og fartøyvernet har hatt i lang tid!» Denne skillelinjen blir bare viktigere i tiden som kommer.