Momskompensasjon 2024

Momskompensasjon 2024

Publisert av Jørgen Bogen den 05.06.24. Oppdatert 07.06.24.
Hei!Tiden er igjen inne for å søke momskompensasjon på bakgrunn av totale driftskostnader for regnskapsåret 2023. LMK benytter seg av forenklet søknad. Husk at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Fyll ut skjemaet som er vedlagt og legg ved regnskapet til klubben, underskrevet av kasserer og oppnevnt revisor.Søknaden kan sendes elektronisk eller pr. post.


Det er LMK, som sentralledd, som søker på vegne av alle klubbene tilsluttet LMK.
For de klubbene som har avvikende regnskapsår, legges det siste godkjente regnskapet til grunn.SØKNADSFRISTEN ER SATT TIL 21.06.2024.

LMK sender bekreftelse til klubben når søknaden er mottatt. Dersom klubben ikke mottar slik bekreftelse, innen en uke etter at søknaden er sendt, må klubben selv kontakte
administrasjonen i LMK om dette. I tilfeller hvor overnevnte praksis ikke følges, fraskriver LMK seg et hvert ansvar for at søknaden faktisk er mottatt.Her er det gode muligheter for LMK-klubbene til å få tilbakeført noen av de kostnadene som er forbundet med klubbdriften. I de siste årene har det vært full mva-kompensasjon etter større politisk innsats. Dette innebærer i praksis 8% av alle klubbens utgifter som fremkommer av regnskapet. LMK tar ingen gebyrer og dekker også revisjonen av søknadene før disse oversendes Lotteri- og Stiftelsestilsynet.