Mva-kompensasjon for 2018

Mva-kompensasjon for 2018

Publisert av Stein Christian Husby den 20.12.19. Oppdatert 10.01.20.

Mva-kompensasjonen for 2018 er nå utbetalt til LMK-klubbene. Ordningen som administreres av Lotteri- og Stiftelsestilsynet er en god mulighet for frivillige lag og klubber til å få dekket en del av sine årlige kostnader. LMK, som sentralledd for LMK-klubbene, holder kostnadene med selve søknadsprosessen og revisjonen. Mange klubber er blitt klar over denne ordningen og søker om dette via LMK.

For 2018 søkte hele 83 klubber om Mva-kompensasjon, og de fikk tildelt 1.926.085 NOK. Avkortningen, som var lavere enn tidligere år, var på 18,11%.