Presentasjon av LMKs styremedlem Wictor

Presentasjon av LMKs styremedlem Wictor

Publisert av Jørgen Bogen den 05.07.23. Oppdatert 06.01.24.

Hei, jeg er 27 år og kommer fra Elverum. Jeg har vært med i veterankjøretøymiljøet hele livet og brukt utallige timer på å jobbe på gamle kjøretøy allerede fra ung alder. Så til tross for min forholdsvis unge alder har jeg lang fartstid i miljøet. Også som medlem av flere av klubbene som er med i forbundet.

Jeg er spesielt interessert i bevaring, restaurering og historien bak mangfoldet av motorhistoriske kjøretøyer. Jeg har fagbrev som biloppretter og billakkerer, så både i yrke og på hobbybasis har jeg rukket å restaurere en rekke kjøretøy både selv og med andre. Interessen min er veldig mangfoldig og knytter seg ikke opp til ett merke eller modell. Selv har jeg flere kjøretøy hvor de fleste er registrert og noen under pågående restaurering.  Jeg har en Mercedes, 111, 110 og 123, 1950 Chevrolet Fleetline og en Ariel Red Hunter motorsykkel.

I dag jobber jeg med taksering og administrasjon av bilskadeverksted til Mobile i Elverum. Men før dette har jeg de siste fire årene vært styreleder og generalsekretær på fulltid i en interesseorganisasjon som jobber for fagskolestudenter og høyere yrkesfaglig utdanning. Denne jobben har gitt meg mye erfaring jeg mener har god overføringsverdi inn i styret til LMK, for å videreføre og videreutvikle organisasjonen. Via denne jobben kan jeg nevne at jeg har mye erfaring med politisk påvirkningsarbeid, rekrutteringsarbeid, kommunikasjon og synlighet, og strategisk arbeid for å videreutvikle organisasjoner. Dette er alle området jeg mener er essensielle å jobbe videre med for at LMK skal være den aktøren det blir naturlig å henvende seg til i spørsmål angående bruk og bevaring av motorhistoriske kjøretøy, og for å sikre et fremtidig engasjement og forståelse for bevegelsen. Jeg er også veldig engasjert i at vi skal jobbe for å øke rekruteringen blant yngre medlemmer i klubbene. På dette området ønsker jeg å bringe inn egne erfaringer og refleksjoner inn i styret.

Jeg ønsker alle en flott sommer