Søknadsfrist om mva-kompensasjon

Søknadsfrist om mva-kompensasjon

Publisert av Bjørn George Johannesen den 24.05.17.
Da vi mottar svært mange epost-henvendelser, er det alltid en viss risiko for at noe ikke kommer oss i hende eller ganske enkelt kan uteglemmes. Derfor henstilles søker-klubbene om å kontakte LMK i løpet av èn uke etter innsendt søknad, dersom det ikke har kommet en bekreftelse fra LMK på mottatt søknad.. Dette for en dobbel sikkerhet og visshet om at søknaden har kommet LMK i hende.

Søknadsfristen er i år satt til 16.06.2017.

Søknader kan sendes elektronisk til post@lmk.no eller pr. brev til LMK, Øvre Slotts gate 2b, 0157 OSLO.