Status på salget av 98 Oktan

Status på salget av 98 Oktan

Publisert av Jørgen Bogen den 06.11.23. Oppdatert 09.05.24.

Takket være økt fokus på drivstoff problematikken har 98 Oktan økt sin omsetning i år, noe som lover godt for bevegelsen. Som mange er klar over, tåler ikke kjøretøyene våre 10 % etanol i bensinen. E10 er et produkt som bransjen selv ikke anbefaler for historiske kjøretøy. Når en selger sier at man ikke bør kjøpe et produkt, kan man være trygg på at dette produktet ikke er egnet for oss.

LMK har siden innføringen av E10 vært tydelige på at 98 Oktan må fortsette å være tilgjengelig som et etanol fritt alternativ. Dette har ført til mange møter med drivstoff bransjen, samferdselsministeren og andre aktører som deler samme syn. Dette er fordi ustabilt drivstoff kan føre til uønskede ulykker, og i verste fall tap av en viktig del av norsk kulturarv.

Les mer om hva vi syntes er problematisk med E10


Vi tar mandatet vårt svært alvorlig og har kontinuerlig kontakt med drivstoff bransjen som rapporterer gode tall så langt.

I løpet av de ni første månedene i 2023 ble det solgt 35 millioner liter 98-oktan i Norge, ut av en total bensinsalgs mengde på 697 millioner liter. Dette tilsvarer en andel på 5 % av bensinmarkedet i løpet av de tre første kvartalene i 2023. For sammenligningens skyld, i samme tidsperiode i 2022 ble det solgt 2 % 98-oktan, som tilsvarer 15 millioner liter av totalt 709 millioner liter bensinsalg. – Tall fra Drivkraft Norge

LMK mener at når produksjonen av fossile biler avtar, vil vi med tiden utgjøre den dominerende kundegruppen for flytende drivstoff. Å fase ut det etanol frie 98-oktanet vil derfor bety null salg for bransjen på lang sikt.

Fra juni i år har gjennomsnittlig andel 98-oktan i bensinsalget vært 7,8 %, mens den tilsvarende perioden i fjor viste at 98-oktan utgjorde omtrent 2,3 % av bensinsalget. – Tall fra Drivkraft Norge

LMK vil fortsette å fokusere på bærekraftige drivstoff alternativer som er egnet for historiske kjøretøy. Vil du ikke gå glipp av informasjon fra oss? Følg oss på sosiale medier da vel:

Facebook og Instagram

Ja til vern gjennom bruk!