Tilbakeblikk på Landsmøte 2023

Tilbakeblikk på Landsmøte 2023

Publisert av Jørgen Bogen den 27.03.23. Oppdatert 06.01.24.

Helgen 24. – 26. mars, ble det avholdt landsmøte i LMK. Det var ingen innkomne saker til agendaen og det var totalt 67 klubber, 352 av 619 stemmer totalt, hvorav det var 73 delegater som fremmøtte. Både IF og StyreWeb var representert i løpet av helgen. Styreleder Torbjørn Evanger åpnet landsmøtehelgen med orientering om ansettelse av Jørgen Bogen og status på organisasjonen. 

 

Geir Iversen fikk kake for vel overstått 60 års dag like før Jul. Vi gratulerer så mye på etterskudd!

 

Det ble deretter markert Jubileumsklubber, som var følgende:

  • 2022: 25 år, Norsk Transporthistorisk Museum og Opel Owners Club Norway.
  • 2022: 50 år, Motorhistorisk Klubb Drammen og Trøndelag Veteranvogn Klubb.
  • 2023: 25 år, Notodden Kjøretøyhistorisk Forening og Østenfjeldske Lambretta Club.
  • 2023: 50 år, Østfold 2CV Clubb.

Vi gratulerer så mye.

 


 

Landsmøtet var lagt opp med noen orienteringer på fredagen, fra Oslo Kulturarvnettverk v/ Tor Ivar Volla, FIVA v/ Nestleder Geir Iversen og ungdomsarbeid i Haugaland Veteranvognklubb v/ Styremedlem Anne Berit Pedersen.

 


 

Lørdag 25. var det duket for landsmøte, det ble fremføring av styrets beretning og årsrapporten for 2021-2022. 

 

Utdrag fra Årsrapporten punkt 1. Tilbakeblikk på Perioden:

«2021 var fremdeles preget av Corona-pandemien og de fleste arrangementer og treff lå brakk. Etter sommeren begynte det å se noe bedre ut og LMK valgte å arrangere sitt Landsmøte på Gardermoen 18. september 2021. Det skulle dessverre vise seg at pandemien blusset opp igjen og resten av høsten ble preget av dette.»

 

Utdrag fra Årsrapporten punkt 8. Veien Fremover:

«Styret og Administrasjonen i LMK jobber målbevisst for å fornye og tilpasse LMK til de utfordringene i den dagsaktuelle situasjonen vi står ovenfor. Dette slik at vi er i stand til å innfri de forventningene medlemmene har til oss. LMK har også planlagt en utvidelse av administrasjonen, noe som kan bidra til at vi kan oppnå enda flere målsetninger i tiden fremover. Likevel ønsker vi å trekke i enda større grad på den medlemsmassen vi har da det helt åpenbart finnes mange ressurser og kompetanse her.»

 

På slutten av landsmøtet ble det avduket til valg, styret var bestående av 4 medlemmer da Jørgen Bogen hadde trukket seg i forbindelse med ansettelsen i forbundet. Det ble foreslått en endring på tre nye medlemmer og to til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. De gamle styremedlemmene ble takket for sin innsats for forbundet.

Styre 2021 - 2023:

Styreleder: Torbjørn Evanger

Nestleder: Geir Iversen

Styremedlem: Jørgen Bogen (Fratrådt 16.2.23)

Styremedlem: Anne Berit Pedersen

Styremedlem: Jarle Rønjom

 

Nytt Styre fra 2023 - 2025

Styreleder: Carl Harbitz-Rasmussen

Nestleder: (Konstitueres av styret)

Styremedlem: Øyvind Østeig

Styremedlem: Wictor Jensen

Styremedlem: Anne Berit Pedersen

Styremedlem: Jarle Rønjom

Avtroppende Styremedlemmer, Geir Iversen og Torbjørn Evanger, generalsekretær Stein Christian Husby og kommunikasjonssjef Jørgen Bogen.

 

Nytt styre fra venstre, Øyvind Østeig, styreleder - Carl Harbitz-Rasmussen, Jarle Rønjom og Anne Berit Pedersen. (Wictor Østvand Jensen fikk dessverre ikke deltatt)

 

Avtroppende Styre, Jarle Rønjom(gjenvalgt), Geir Iversen, styreleder - Torbjørn Evanger og Anne Berit Pedersen(gjenvalgt)

 

Etter landsmøtet ble det innledet til gruppearbeid om StyreWeb og Kommunikasjon, deretter avholdt Generalsekretær Stein Christian en presentasjon om skilthistorie.

Søndag 26. ble det kjørt i gang med gruppearbeid, hvor gruppene skulle drøfte og fremføre forhåndsutsendte spørsmål. En del av StyreWeb diskusjonen var hvorvidt LMK skulle dekke SMS kostnadene klubbene har ved å masse utsende beskjeder. Det fremkom av gruppene at det var en bred enighet hvor klubbene dekker egne kostnader knyttet til SMS gjennom StyreWeb. Det ble også foreslått at LMK kunne dekke deler av kostnadene, eller gi et visst antall SMS ut ifra medlemstallene til klubbene. Mange viste en positivitet til StyreWeb som leverandør av drift-tjenester til klubbene, det ble derimot ytret et stort ønske om faglig innhold på landsmøte vedrørende StyreWeb. Flere av gruppene tok også til orde for at LMK skal organisere kurstilbud til klubbene om StyreWeb og Kommunikasjon/SoMe. Det ble også ytret ønske om digitale LMK-medlemsmøter, at artiklene skrevet i Norsk Motorveteran også blir publisert på LMK`s hjemmeside, at LMK skal gjøre et forsøk på å forhandle frem en sentral avtale om trykking av medlemsblader og at det blir laget en «budskapsflyer» som blir sendt alle klubbene. For å gi til samarbeidspartnere, politikere med mer.

 

 

LMK takker alle delegatene for oppmøte. Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle klubbene for å kartlegge landsmøte og opplevelsen av StyreWeb/forbundets kommunikasjon. (Resultatene av denne vil bli publisert)