VIKTIG INFORMASJON VDR. LMK-FORSIKRINGEN

VIKTIG INFORMASJON VDR. LMK-FORSIKRINGEN

Publisert av Stein Christian Husby den 17.03.20. Oppdatert 06.01.24.

LMK-Forsikringen har et eget telefonnummer som er dedikert for LMK-medlemmene. Dette er 21 49 50 37. Corona-viruset skaper en ekstraordinær situasjon i hele Norge, og det er derfor redusert bemanning på linjen hos IF.

For å sikre at henvendelsene kommer til rett sted og blir behandlet med en gang, henstiller vi derfor til at henvendelsene skjer pr. e-post. Adressen er lmk@if.no.