Personvernregler for Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK)


Beskyttelse av ditt personvern er av stor betydning for LMK. Vi er ansvarlige for innsamling og bruk av de personlige opplysningene du deler med oss. Disse personvernreglene gir deg informasjon om hvordan vi behandler og lagrer personlige opplysninger, samt hvilke rettigheter du har.

Hva er personlige opplysninger?


Personlige opplysninger er data som kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer. Alle organisasjoner som håndterer personlige opplysninger, er pålagt å overholde personvernloven. Dette gjør EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov.

Hvilke opplysninger samler LMK inn, og hvorfor?


Når du tar kontakt med oss, lagrer vi henvendelsen din og kontaktinformasjonen din for å kunne gi deg best mulig svar. LMK er et landsdekkende forbund som er tilknyttet et stort antall klubber med formål å bevare historiske kjøretøy. Disse medlemsklubbene har et stort antall medlemmer som LMK behandler informasjonen til. LMK lagrer kun nødvendig informasjon i tilknytning til samarbeid eller medlemskap i forbundet/klubber tilsluttet forbundet.

Hvor lenge oppbevarer vi personlige opplysninger?


Vi beholder personlige opplysninger kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet, inkludert:

- Informasjon for å administrere samarbeid
- Nyhetsformidling og markedsføring
- Regnskapsrelevant informasjon:
- Primærdokumentasjon oppbevares i 5 år.
- Sekundærdokumentasjon oppbevares i 3,5 år.


Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, kan du kontakte oss for detaljer om oppbevaringstid.
LMK sletter rutinemessig personlige opplysninger når formålet med behandlingen er oppnådd. Informasjon om medlemskap blir lagret frem til dette opphører.

Hva skjer når du besøker LMK på hjemmeside eller sosiale medier?


Når du besøker nettsiden vår, www.lmk.no, eller går inn på LMKs sider i sosiale medier (Facebook og Instagram), etterlater du digitale spor. Sosiale medier har egne regler for håndtering av personlige opplysninger, som du samtykker til når du aksepterer deres brukervilkår. Dette er noe LMK ikke har innvirkning på.

Vi bruker også Google Analytics for å analysere trafikk på lmk.no. Du kan velge å ikke delta i Google Analytics - se personvernsinformasjon fra selskapet for mer informasjon.

Dine rettigheter - og hvordan kontakte oss

GDPR gir deg ulike rettigheter:

- Rett til innsyn i personlige opplysninger
- Rett til korrigering og sletting av informasjon om deg
- Retten til dataportabilitet
- Rett til å trekke tilbake samtykke gitt for behandling av dine data
- Rett til å protestere mot behandlingen av dine opplysninger og begrense databruk


Hvis du har spørsmål om LMKs behandling av personlige opplysninger eller ønsker å utøve en rettighet, kan du kontakte oss på post@lmk.no. Du kan også finne mer informasjon om dine rettigheter på Datatilsynet sin hjemmeside.


Du kan klage til Datatilsynet.