SØK TILSKUDD TRYKK HER

Vi er stolte av at det eksisterer en ordning for rullende kulturminner, som gjør at også historiske kjøretøy kan søke støtte i likhet med bygg og fartøy. Dette bidrar igjen til at flere kjøretøy kommer tilbake på veien. Vi oppfordrer alle til å søke midler hos Kulturminnefondet for å sikre at ordningen fortsetter.

«Kulturminnefondet har en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikkemotoriserte farkoster. Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk.» - Kulturminnefondet.no

Følgende forutsetninger settes til søknader til ordningen:

  • Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
  • Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
  • Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

SØK TILSKUDD TRYKK HER

«Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet.» – Kulturminnefondet.no