LMK-Nytt 01-22

LMK-Nytt 01-22

22.04.22 13:07 av Stein Christian Husby

Det ligger mange tilbud og tjenester innrettet mot klubbene i LMK. Det er derfor viktig at klubbene gjør seg kjent med de mulighetene som forefinnes. Kommunikasjon og korrekt kontaktinformasjon blir derfor viktig. Husk at StyreWeb tilbys gratis til alle LMKs klubber.

Les mer
LMK-Nytt 1/20

LMK-Nytt 1/20

20.02.20 10:53 av Stein Christian Husby

Under Temakonferansen i januar 2020 var forsamlingen klar på at den enkelte har et personlig ansvar for tilstanden på eget kjøretøy. LMK jobber nå med en landsdekkende frivillig veteransjekk slik at vi kan holde våre kjøretøyer i god stand selv etter at kravet om EU-kontroll har bortfalt.

Les mer
LMK-Nytt 2/2019

LMK-Nytt 2/2019

17.04.19 13:57 av Stein Christian Husby

Sesongen 2019 er godt i gang. Mye positivt som skjer og planlegges i LMK og klubbene. Motorkonvoien og Motortreffet er blant årets høydepunkter. Gratis LMK-forsikring fra IF er også et positivt tilskudd til dem som ikke allerede har forsikringene sine hos LMK /IF.

Les mer
LMK-Nytt 8/19

LMK-Nytt 8/19

10.12.19 11:51 av Stein Christian Husby

Styret i LMK fremmer forslag om at medlemskontingenten til klubbene settes ned for 2020. LMK-forsikringen viser så gode resultater at det p.t ikke foreligger et behov for at denne holdes på dagens nivå. Dette forutsetter at klubbene fortsetter det gode arbeidet med å tegne nye forsikringer.

Les mer
LMK-Nytt 6/2019

LMK-Nytt 6/2019

21.10.19 16:13 av Stein Christian Husby

LMK stiller på Oslo Motorshow også i år. Styret og Administrasjonen vil være til stede. Nå har du også muligheten til å abonnere direkte på nyhetsbrevene fra LMK, slik at du holdes løpende orientert omkring hva som skjer i LMK og politisk rundt fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy.

Les mer
LMK-Nytt 9/18

LMK-Nytt 9/18

03.09.18 12:16 av Stein Christian Husby

Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene. Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Les mer