Vår visjon er vern gjennom bruk

Vår visjon er vern gjennom bruk

Publisert av Jørgen Bogen den 11.05.24. Oppdatert 22.05.24.

"Siden 2003 har Kulturminnefondet spilt ei viktig rolle i arbeidet med å ta vare på verneverdige kulturmiljøer eid av private og frivillige organisasjoner. Det er hele 20 år med innsats for bevaring av kulturarven.

I 2023 har vi lagt bak oss et år som kan betegnes som stabilt, det være seg søknadsmengde, i kontakten med eiere, frivilligheten og andre samarbeidspartnere, og internt i fondet.

I Kulturminnefondet er vi daglig i kontakt med private eiere og frivillige organisasjoner med et stort engasjement og mye motivasjon til å ta vare på kulturmiljøer over hele landet. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd. Engasjerte eiere uttrykker ofte at de blir sett og hørt hos oss. Det bidrar til gode eksempler på hvordan kulturarven kan tas i bruk som ressurser for utvikling.

Ifølge tall fra SSB ble det revet over 14 000 bygninger i Norge i 2023. Mange av disse byggene kunne vært istandsatt og fått mange flere leveår. Kulturmiljøene er en ressurs av god kvalitet som kan tilpasses til en ny bruk, i en sirkulær økonomi og som en del av det grønne skiftet. Bruk er ofte det beste vern, og kulturmiljø som blir tatt godt vare på blir viktige ressurser for verdiskaping og i utviklingen av lokalsamfunn.

Kulturminnefondet prioriterer et mangfold av tiltak som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til gode praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, søker vi å være mulighetsorienterte i vår dialog med eierne av kulturmiljøene. Vi ønsker å være eiernes beste hjelper for å lykkes med prosjektene. Derfor er vår visjon ”Vern gjennom aktiv bruk”.

Folkets Hus i Sulitjelma ble bygd i 1926 etter mange års planlegging og innsamling av penger. Bygningen forvaltes i dag av Folkets hus venner Sulitjelma, en frivillig organisasjon. Styret i Kulturminnefondet ga i 2023 et tilskudd på kr 1 300 000,- slik at taket på Folkets Hus kan demonteres, repareres og skifersteinen legges på nytt.

Dette ble Kulturminnefondets tilskudd nummer 8000, i det året Kulturminnefondet fylte 20 år. Folkets Hus rustes nå opp for å fortsatt kunne være samlingspunktet i bygda og dette er vårt første prosjekt i Sulitjelma. Et stort løft for ei lokal forening, men også veldig viktig for å fortsatt fortelle historien om arbeiderklassens enorme innsats for å reise sitt eget hus." - Kulturminnefondet.no, 2024

Les om årsrapporten her.

Les om hvordan du kan søke her.

LMK er stolt samarbeidspartner av Kulturminnefondet og anbefaler alle kjøretøyentusiaster å søke på tilskuddsordningen rullende og bevegelige kulturminner. Fondet fikk kun 48 søknader til ordningen for rullende og bevegelige kulturminner i 2023, noe som er alt for lavt. Det er derfor ekstra viktig at vi legger inn en ekstra innsats for ordningen i perioden fremover.

enkeltsiderrapport2023.pdf