Navn på kjøretøyforskriften

 

1899

Forskrift for brug af motorvogne i Kristiania 1899

1912

Lov 1912 motorvogn

1926

MOTORVOGNLOVEN 1926

1942

 - 1942 Forskriften

1942

Tillegg til 1942 forskriften (lys)

1971

Krav til kjøretøy (25 jan 1990 nr. 91)

1995

Kjøretøyforskriften

2012

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.